Frame

Oliver Goldsmith - Echo

In stock

Size

53 - 17

 

Colour

Dark Blue / Tortoiseshell 

Storm Grey

Dark Tortoiseshell

Shiny Taupe

Oliver Goldsmith -