Frame

Oliver Goldsmith - Kristina

In stock

Size

51 - 17

 

Colour

Aquamarine / Dark Tortoiseshell

Midnight Grey / Grey Glitter

Tortoiseshell / White Lace

Burnt Ochre / Navy Blue

Oliver Goldsmith -